Företags- och kontaktinformation

Mondelez Sverige AB

Besöksadress: Smedbyvägen 8,

Upplands Väsby

Adress: 194 86 Upplands Väsby

GL50 3AE

Tel: 08 505 400 00 Fax: 08 98 61 00 Org no 556014-4874

E-Mail: Kontakta oss